De maatschappij dat zijn wij…dag 3 van de NEST Academie.

Op 9 en 10 september is de nest accountants academie van start gegaan. Het verslag van deze eerste dagen heeft Daniël de Groot gemaakt en is hier te vinden. Het was nu tijd voor dag 3 op vrijdag 23 september 2022. Onderweg in de auto naar de locatie van vandaag “Villa Oldenhoff” in Abcoude vroeg ik me af of de energie en het enthousiasme van de eerste twee dagen weer voelbaar zou zijn. Bij binnenkomst wist ik direct het antwoord: ja. Deze nieuwe generatie accountants staat letterlijk te trappelen om het verschil te maken.

We begonnen de dag met een terugblik op de vorige sessies. In het algemeen kwam daarop terug dat het intensief was, we kapot moe waren onderweg naar huis, maar toch vooral vol inspiratie zaten na afloop. Vele van ons hebben direct zaken in de praktijk gebracht. Grappig dat de uitspraak “goed communiceren is zo dicht mogelijk tegen elkaar aan praten” ook bij mijn groepsgenoten was blijven hangen.

Maatschappelijke ontwikkelingen

Geen alternatieve tekst opgegeven voor deze afbeelding

In het onderwijsprogramma gaan we nu naar het onderdeel “focus op de maatschappij”. Henri de Groot trapte deze dag af met een sessie over macro-economie. Zeker geen onderwerp waar ik dagelijks bewust bij stil sta en ik was dan ook nieuwsgierig waar we het over gingen hebben. Henri wist zijn passie over te brengen op onze groep. Voor je het weet zit je middenin een situatie waarbij je meer vragen hebt dan antwoorden, alle boeken die hij noemt wilt lezen en een aantekeningenboekje vol hebt gekrabbeld.

Mooi was dat Henri zijn sessie begon met vertellen over zijn drijfveren voor zijn keuze dit vakgebied in te gaan (en te blijven). Hij beschreef zijn persoonlijk drijfveer als “je druk maken om de maatschappij, waar we staan. Juist nu.” Hij benoemt in dit programma opnieuw het belang van die drijfveren. In de eerste dagen hebben andere sprekers dit belang ook al aangehaald, onafhankelijk van elkaar. 

Henri ging in op dilemma’s en spanning tussen private kwesties en de maatschappij. Waar begint en eindigt je verantwoordelijkheid en je plicht richting de maatschappij?

Macro-economie is onlosmakelijk verbonden aan het onderwerp sustainability. Wat ik persoonlijk treffend vond was de samenvatting van de situatie waarin we nu verkeren: achterstallig onderhoud. We hebben ruim 40 jaar boven onze stand geleefd. We vlogen van links naar rechts over de aardbol aan de hand van zijn voorbeelden en zeer actuele thema’s. We hadden het vrijdag over een aanstaand watertekort en afgelopen maandag zie ik dit als onderwerp van gesprek terug in alle nieuwsbulletins. Ook de verkiezingen in Italië van afgelopen zondag kwamen aan de orde.

Hij vroeg ons of we tijdens ons dagelijkse werk wel eens stil stonden bij onze bijzondere rol als accountant. Zijn we ons ervan bewust dat we als accountant de hoeksteen zijn van het marktproces? We zijn als accountant het instituut dat moet zorgen voor betrouwbare informatie waar de markt zich op kan baseren. Immers zorgt informatie-asymmetrie voor een verstoring en werkt dit macht in de hand. Onze verantwoordelijkheid richting deze betrouwbaarheid is groot en daarom is onze reputatie cruciaal.

Binnen dit leiderschapsprogramma kwam Henri ook nog met relevante verwijzingen naar het werk “De Onzichtbare Hand” van Adam Smith. Het dienen van het algemeen belang door het najagen van eigen belang. Stof tot nadenken. Hij beschrijft onder meer dat een goede leider (dan wel willekeurig persoon…..) zich dagelijks bij het opstaan de vraag dient te stellen: “Deugt het wat ik vandaag ga doen?”. En dan natuurlijk de dag zou kunnen eindigen met de vraag aan zichzelf: “deugde het?” En vervolgens opmerkt dit wel even praktisch te houden, want als je dat elke dag doet, hou je natuurlijk geen tijd meer over 😉

We gingen onze koffiebreak in met de vraag na te denken over de vraag: “de rol van de accountant…whatever it takes?” Zijn wij als accountant dat cruciale instituut, de hoeksteen van het marktproces? Heb ik voldoende inzicht in economische en maatschappelijke ontwikkelingen om deze rol gedegen uit te oefenen? En waarin maak ik dan het verschil?

Na de koffiebreak heeft Henri met ons een aantal maatschappelijke thema’s besproken zoals de stikstofcasus, energiecrisis, coronasteun en de inhoud van de troonrede. Wat kunnen wij hierin betekenen? Wat kunnen wij doen? De kern van de oplossingen komt veelal neer op de noodzaak kennis en krachten te bundelen. Bevraag elkaar.

Subgroepen

We gingen de lunch in met de opdracht in onze subgroepen meer duiding te geven aan het tijdens de vorige sessie gekozen onderwerp. Ook tijdens de lunch gaan we dus met elkaar in gesprek over meer dan alleen koetjes & kalfjes en houden we ons brein geactiveerd. Het gekozen onderwerp loopt als een rode draad door dit programma, omdat je hiermee met je subgroep steeds verder aan de slag gaat. Zelf heb ik gekozen voor “mensen” waarbij we tijdens de lunch vooral gesproken hebben over drijfveren. Hoe belangrijk is het te weten wat je persoonlijke drijfveren zijn? En die van de collega’s in je teams? Hoe kom je hierachter en wat kun / moet je er vervolgens mee? We zijn weer een stapje verder gekomen met het uitwerken van ons onderwerp.

Boardroomsimulatie

Na de lunch gingen we aan de slag met boardroom simulaties (“nee, geen rollenspellen”) onder leiding van Sofie Vanlerberghe die we nog kennen van de eerste twee dagen. Zij introduceerde de werkwijze en de twee traingingsacteurs Eva van der Voet en Maureen Parinussa. In de boardroom sessie staat voor deze gelegenheid naast het gebruik van soft skills ook het kunnen toepassen van macro-economische ontwikkelingen centraal. We gaan met behulp van een casus aan de slag met: zakelijk ruzie maken, botsende visies, andere perspectieven en gesprekstechnieken.

In de board room kruipen we afwisselend in de rol van accountant (partner, director, senior manager) en board member. Hierbij krijgen we of de rol waarin weerstand centraal staat of juist overtuigingskracht. Wat is weerstand geven eenvoudig en wat moet je hard werken om met zoveel weerstand te overtuigen! We leren allemaal persoonlijke lessen. Na deze intensieve middag, komen we even op adem door een pauze met een versnapering.

Marlies de Vries

We eindigen de dag zoals gebruikelijk met een inspiratiedialoog. Dit keer met Marlies de Vries als speciale gast met als thema “Outside in / inside out”. En waar begin Marlies haar sessie mee: het vertellen over haar DRIJFVEREN. Die drijfveren zijn toch wel een rode draad aan het worden door ons programma. Van Marlies krijgen we twee belangrijke boodschappen mee tijdens deze fijne dialoog.

De eerste is dat het vooral NIET gaat over wat je gedaan hebt, maar vooral WEL over wie je bent. Wat drijft je?

De tweede duurde bij mij wat langer om te begrijpen. Marlies noemt dit TEFLON. Fase 1 is als het ware dat je een reactie laat binnen komen. In fase 2 koppel je dit los van jezelf als persoon. In fase 3 “geef je er geen f*ck meer om”. De publieke rol van ons als accountant is relevant en je zult je dus moeten kunnen en durven uitspreken. Dit houdt ook in dat als je dit doet, je negatieve reacties kunt verwachten. Ze heeft waardevolle ervaringen en tips met ons gedeeld in dit kader.  

Marlies neemt ons ook mee naar haar jeugd met Pippi Langkous. Ze beschrijft treffend hoe je kunt inzien dat je in plaats van jeugdheldin Pippi toch meer als Tommie en Annika bent geworden. Hoe kom je dan terug naar Pippi? Ze maakt hier de brug naar de verandercurve en neemt de U-theorie onder de loep. Ook hier komt de link terug met wat we op dag 1 geleerd hebben. Namelijk dat je soms juist moet vertragen om verder te komen. Zij beschreef het belang van een goede oorzakenanalyse en dat je hier de tijd voor moet nemen. Je moet niet direct naar een oplossing willen gaan.

Afsluiting

We sluiten de dag af met een korte samenvatting waarbij we vooral stil staan bij de inspiratie die deze dag ons heeft opgeleverd. Dat we weer voldoende stof tot nadenken hebben is wel duidelijk en dat hierdoor een trigger ontstaat veel vragen te willen stellen. Op naar dag 4 waarop deel 2 van het onderwerp “focus op maatschappij” op het programma staat: actualiteiten. Dit keer niet tussen de weilanden, maar op een andere bijzondere plek voor ons als accountant: bij de NBA in Amsterdam. Dat belooft weer een volgende inspirerende dag te worden!

Geen alternatieve tekst opgegeven voor deze afbeelding

Mijn persoonlijke inspiratie van deze dag haal ik vooral uit de rode draad die ik al beschreven heb: het belang van het kennen van je drijfveren en ook die van een ander. Uit de boardroom sessie maak ik op dat ik nog steeds weerstand heb tegen rollenspellen;-) Maar ook dat als je besloten hebt een punt te willen / moeten maken, je dit dan ook concreet en helder moet doen. Niet eromheen draaien. Uit de inspiratiedialoog met Marlies haal ik een aantal herkenbare lessen die mij al bezighouden. Want laat ik nu net thuis begonnen zijn in het boek “the subtle art of not giving a f*ck”. Op naar die teflon laag. En naast mijn koffiezetapparaat hangen een drietal kaarten. Op één ansichtkaart staat “Langzamer leven, langzamer leven, langzamer leven in de gloria”…..op zoek naar die vertraging dus, om verder te komen! De tweede kaart luidt “Coffee please”…tja, helder toch? En het meest treffend: een ansichtkaart die ik een tijdje terug voor mezelf kocht met een afbeelding van Pippi erop: “Be more Pippi”. Mooi toch. 

Deel dit artikel:

Gerelateerde artikelen

Dag 9 nest academie

Terugblik fysieke leiderschapservaringen Vrijdag ochtend 26 mei, 2023. Finale dag van de nest accountants academie. Wat houdt dat in? Nou dat

Read More