De aftrap van Nest Accountants Academie (de klas van 2022-2023)

‘Dit is het begin van een nieuwe beweging binnen de sector, een reis die we als groep gaan maken’

Op vrijdag 9 en zaterdag 10 september 2022 is de Nest Accountants Academie van start gegaan met een groep van circa 25 jonge accountants. Een initiatief van Arif Dursun, Hakan Koçak en Wendy Groot met als doel het opleiden van een nieuwe generatie accountants op het gebied van publiek leiderschap, ondernemerschap en communicatie. 

Het weekend was voor mij een succes. We hebben elkaar leren kennen op een ludieke en interessante manier onder begeleiding van Sofie Vanlerberge. Hier werd veel aandacht aan besteed omdat een goede sociale basis essentieel is voor samenwerken. Na twee dagen voelde de groep dan ook vertrouwder dan ik had gedacht. Een veilige, open sfeer is de ideale plek voor het ontwikkelen van ideeën. 

Op de vrijdag kwam Farid Tabarki van Studio Zeitgeist langs, trendwatcher en vriend van Busy Season Talks. Farid heeft ons meegenomen in zijn beeld over de maatschappij van de toekomst. Met diverse voorbeelden toonde hij aan hoe snel nieuwe ideeën tegenwoordig kunnen worden uitgerold. Denk aan de snelheid waarmee je tegenwoordig je boodschappen kunt laten bezorgen of de snelheid waarmee start-ups financiers kunnen vinden. De volgende quote bleef bij mij hangen: ‘The only certain thing is that everything is uncertain’. Dit geldt ook voor de accountancysector en daarom is het van belang dat de sector de maatschappelijke ontwikkelingen nauwkeurig volgt en hierop inspeelt. Zo blijf je als sector relevant. 

De eerste dag sloot af met een inspiratiedialoog van Tanja Nagel (o.a. commissaris bij EY Nederland) over leiderschap. Hierbij kwamen diverse aspecten naar voren die van belang zijn bij leiderschap. Een van die aspecten was authenticiteit; wees oprecht naar je team en sta achter je eigen besluiten. Ook kwam naar voren hoe belangrijk het is om de drijfveren te kennen van de mensen aan wie je leiding geeft. Wederzijds begrip en respect creëert een beter teamgevoel en heeft positieve invloed op de teamprestaties. Dit is iets waarmee ik het komende auditseizoen aan de slag ga. Enerzijds wil ik er achter komen wat de drijfveren zijn van de mensen met wie ik werk en anderzijds wil ik mijn eigen drijfveren delen binnen mijn team. 

Op de zaterdag kregen we college van hoogleraar publiek leiderschap prof. dr. ir. Gerda van Dijk. In dit college werden organisaties benaderd als ecosysteem, een omgeving waarbij sprake is van wisselwerking tussen levende (lees: mensen) en niet levende (lees: de inrichting van de werkplek, systemen, bureaus etc.) organismen die samen een leefomgeving vormen en beïnvloeden. Een sterk ecosysteem kenmerkt zich door veel weerstandsvermogen en zo is het ook met organisaties. Dit maakt ook dat het belangrijk is om meerdere perspectieven en invalshoeken in je team of organisatie te hebben. Het college ging ook nog over de vier levenscycli van organisaties en hoe je dit bij organisaties kunt herkennen. Door de levenscyclus van je cliënt te herkennen, kun je een beter begrip krijgen van de cultuur en zelfs van de integriteit van de organisatie. Als leider is het van belang om te weten hoe de organisatie als ecosysteem in elkaar zit en in welke levenscyclus de organisatie zich bevindt. Door deze analyse goed te kunnen maken ben je als leider beter in staat om de organisatie vooruit te helpen. 

Verder wil ik ingaan op mijn persoonlijke beleving van het afgelopen weekend. Voor mij vatten de volgende twee woorden het weekend samen: inspirerend en intensief. 

Inspirerend

Naast de locatie (een boerderij), het eten en de colleges raakte ik vooral geïnspireerd door de andere ‘Nesters’. De groep is zeer divers en bestaat uit zowel overheidsaccountants als accountants werkzaam bij kleine en (middel)grote accountantsorganisaties. Daarmee is het een goede afspiegeling van de sector als geheel en zo wordt ook de dialoog gevoerd. De diversiteit in de groep heeft mij veel nieuwe inzichten opgeleverd. Dit was precies zoals Nest het bedoeld heeft: ‘verder kunnen kijken dan je eigen kantoor(bubbel)’.

Intensief  

De kennismaking en de sociale interacties waren ontzettend leuk. Aan het eind van de tweede dag zat mijn hoofd vol met indrukken en ideeën. Ik was uitgeblust. Maar op een goede manier. Met een glimlach op mijn gezicht reed in naar huis. Zelden heb ik zo veel accountants bij elkaar gezien met een vergelijkbare passie voor het vak. Dit heeft mij een boost gegeven en mijn enthousiasme voor het vak verder versterkt.  

En nu?

De vraag die ik al enkele keren kreeg is: ‘klinkt allemaal leuk, maar wat is nu het plan en het doel?’ Naast het leren kennen van nieuwe enthousiaste accountants en het vergaren van nieuwe kennis vanuit de hoorcolleges ben ik de opleiding vooral begonnen met als doel om invloed te kunnen uitoefenen op de toekomst van de accountancysector. Wat deze impact precies inhoudt en hoe dit in de praktijk zal gaan, dat zal in het opleidingstraject gaan blijken. We zijn in ieder geval gestart met het nadenken over de thema’s die leven onder de accountants van nu en de accountants van de toekomst. 

Waarom, waarom nu?

Deze vraag is natuurlijk heel terecht en ik zal hem vanuit mijn perspectief proberen te beantwoorden. Er wordt vaak gesproken over de verwachtingskloof, onafhankelijkheidsproblemen en kwaliteitsissues. Wanneer een buitenstaander over accountants leest, gaat het waarschijnlijk over een schandaal of een niet al te positief AFM-rapport. Dat is natuurlijk geen reclame, maar het is ook niet het juiste beeld. Mijn ambitie is om de trots terug te krijgen in het DNA van de accountant. Het werken als (openbaar) accountant moet weer een intrinsieke motivatie worden. De bijdrage die wij leveren aan de sector mag gezien worden. Door de buitenwereld, maar ook door onszelf en onze (potentiële) collega’s.

Dit is het begin van een nieuwe beweging binnen de sector, een reis die we als groep gaan maken. Ik ben erg trots om hier deel van uit te mogen maken. 

Wordt vervolgd!

Daniël de Groot

Deel dit artikel:

Gerelateerde artikelen

Dag 9 nest academie

Terugblik fysieke leiderschapservaringen Vrijdag ochtend 26 mei, 2023. Finale dag van de nest accountants academie. Wat houdt dat in? Nou dat

Read More