Activiteiten nest academie

Ben jij accountant en wil jij vanuit je professionele rol echt impact maken? 
Volg dan het nest Accountants Academie programma van nest in samenwerking met de Vrije Universiteit Amsterdam.

nest accountants academie

Vanwege de belangrijke rol die accountants hebben in de maatschappij, worden zij zowel via onderwijsinstellingen en in de praktijk vaktechnisch sterk opgeleid. Na hun opleiding verloopt de ontwikkeling voornamelijk op het kantoor waar zij werken, in een eigen ‘kantoorbubbel’, en richt deze zich op de organisaties waar ze over de vloer komen. Om het accountantsberoep te laten excelleren en mee te bewegen in de maatschappelijke ontwikkelingen is er echter meer nodig. Accountants met visie, die zich publiekelijk uitspreken en maatschappelijk betrokken zijn. Accountants die de maatschappelijke ontwikkelingen en behoeften zien en hier vanuit hun professionele rol proactief op inspelen.

Dit gaan we realiseren

Hoe realiseren wij dit? Door ons programma te richten op het snijvlak van leiderschap, ondernemerschap en communicatie. Door actuele kennis uit de wetenschap en bedrijfsleven in te brengen, gefaciliteerd door de gerenommeerde experts. Door de opgedane kennis te cultiveren in boardroom simulaties met bestuurders. Ten slotte werken de deelnemers parallel aan het programma een praktijkcasus uit, zodat de opgedane vaardigheden direct in praktijk gebracht kunnen worden. Het jaarprogramma bestaat uit drie modules en is outside-in geprogrammeerd, verdeeld over negen dagen. Iedere lesdag: 1. begint met een college over het betreffende thema, 2. waarna we oefenen met wat geleerd is in een simulatie en 3. eindigen met een reflectie op de praktijkcasus in subgroepen.

Rooster/lesdagen

Dag 1

Vrijdag 13 september 2024

Dag 2

Vrijdag 11 oktober 2024

Dag 3

Vrijdag 8 november 2024

Dag 4

Vrijdag 13 december 2024

Dag 5

Vrijdag 28 februari 2025

Dag 6

Vrijdag 4 april 2025

Dag 7

Vrijdag 25 april 2025
(intervisie & event)

Dag 8

Vrijdag 16 mei 2025

Dag 9

Vrijdag 13 juni 2025